REGLAMENT XTRAIL SERIES RUN

El present reglament explica quines són les condicions i característiques de l'circuit XTRAIL SERIES RUN.

 

Aquest reglament és d'estricte compliment per tots els participants de qualsevol de les proves i distàncies que comprèn el circuit.

 

Totes les incidències no previstes en el present seran resoltes per la direcció de carrera.

 

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l'organització.

 

La realització de la inscripció en qualsevol de les distàncies de qualsevol prova, implica l'acceptació total de el present reglament.

Per participar en la distància XTREM  cal ser major d'edat el dia de la cursa. En la distància TRAIL, en cas de ser menor és obligatori presentar "L'autorització de menors"  (Només podran participar els majors de 15 anys) i en la distància SHORT, en cas de ser menor, és obligatori presentar "L'autorització de menors"  (Només podran participar els majors de 14 anys).

 

Els corredors han de tenir la preparació adequada per fer front a l'quilometratge i a el desnivell de cada prova.

RECORREGUTS

 • En el recorregut es descriu tots els detalls a la secció RECORREGUT del web de la prova.

 • L'Organització farà públics uns dies abans de la prova els tracks definitius. Igualment, la informació detallada i horaris es publicaran en aquesta web (www.xtrailseriesrun.es).

 • L'itinerari estarà obert permanentment a altres usuaris ia la lliure circulació d'animals i vehicles. El corredor haurà de respectar les normes dels espais pels quals transcorren en tot moment i extremar les precaucions a l'arribar a encreuaments i carreteres (doncs el trànsit no es controlarà al seu pas), sent ell mateix responsable de les imprudències i infraccions que cometi. L'Organització no es responsabilitzarà dels accidents o danys que es puguin derivar de l'omissió per part dels corredors de les normes dels espais on transcorre.

 • L'Organització es reserva el dret de modificar el recorregut, avituallaments, quilometratge i la data de la prova si ho considera necessari.

 • Cada participant ha de ser autònom a l'hora de gestionar la prova. 

 • En cas de condicions climàtiques adverses, l'organització pot modificar o anul·lar el recorregut per garantir la seguretat dels participants.

 • L'organització només es compromet a retornar als participants a el punt de sortida de la prova quan hagin abandonat en un punt de control o avituallament amb accés motoritzat.

 • L'organització es reserva el dret de retornar als participants a el punt de sortida un cop hagin finalitzat la prova, per assegurar el desenvolupament òptim d'aquesta.

MODALITATS

 

 • Només es podrà participar en una de les 3 modalitats: Xtrem, Trail i Short, de cada prova de circuit.

INSCRIPCIONS

 • Els preus i detalls de les inscripcions pots veure'ls a la secció INSCRIPCIONS d'aquesta web.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ ​

​​

 • En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre governamental a causa de la pandèmia de la COVID-19, s'aplicaran les següents condicions (a escollir per cada participant):

 1. Traspàs de la inscripció a l'edició de 2022.

 2. Reemborsament de el 75% de l'total de la inscripció a qui no tinguin assegurança de cancel·lació contractat i de el 100% als que sí tinguin assegurança de cancel·lació contractat.

 3. En cas d'ajornament de la prova els participants que no tinguin assegurança de cancel·lació podran cedir la seva inscripció a un company. ​

 • Només es retornarà l'import de la inscripció en cas que l'esdeveniment sigui cancel·lat definitivament per motius de seguretat per la situació epidemiològica de la Covid19. En aquest cas només es cobrarien les comissions bancàries.

 •   S'estableix una assegurança de cancel·lació amb un preu de 10 €. 

 • L'assegurança de cancel·lació cobreix la devolució sobre l'import total de la inscripció segons el que estipula el següent paràgraf.

 • Els participants que contractin l'assegurança de cancel·lació podran exercir el dret de devolució de l'import de la inscripció sense necessitat de justificar el motiu. Aquesta assegurança cobreix diferents percentatges de l'total de la devolució depenent de la data en què es comuniqui per correu electrònic la cancel·lació a el següent email comunicación@sportevents360.com Qualsevol devolució tindrà un càrrec de 5 € de l'assegurança en concepte de taxes de gestió.

 • 100% fins a 20 dies abans de la prova 50% fins a 10 dies abans de la prova a partir d'aquesta data no es realitzaran devolucions.

 

DORSALS I ACREDITACIONS.

 

 • Cadascun dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu de l'recorregut a què s'ha inscrit.

 • És obligatori portar el dorsal visible perquè l'organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.

 • No està permès cap canvi de dorsal entre corredors que no estigui autoritzat per l'organització.

CONTROLS

 

 • Durant el recorregut hi haurà diferents punts de control repartits al llarg del mateix.

 • Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts.

 • L'organització establirà un temps de pas. Aquells corredors que el sobrepassin hauran d'entregar el seu dorsal al control, retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables.

PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 

 •   L'organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes de el present reglament.

 • Les sancions seran consensuades per l'organització a l'acabar la carrera i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets.

MATERIALS OBLIGATORIS  

 • Els participants seran responsables de portar el material adequat per fer front a la prova.

 • Els participants tenen el deure de calçar-i equipar-se de manera correcta segons les condicions tècniques de la prova i les condicions meteorològiques.

 • L'organització es reserva el dret d'impedir la sortida o aturar qualsevol participant que consideri que no porta el material necessari.

 • L'organització recomana que tots els participants, durant el desenvolupament de la prova, disposin de menjar i beguda. També es recomana l'ús de protecció solar si les condicions d'exposició ho requereixen.

​​

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

​​​

 • Si no es pot dur a terme l'esdeveniment en les dates previstes a causa de les restriccions imposades per la situació epidemiològica de la Covid-19 a la zona, la prova es disputarà un cop s'aixequin aquestes restriccions traslladant totes les inscripcions a la nova data.

 • Només es retornarà l'import de la inscripció en cas que l'esdeveniment sigui cancel·lat definitivament per motius de seguretat per la situació epidemiològica de la Covid-19. En aquest cas només es cobrarien les comissions bancàries.

 • En cas de lesió justificada, es podrà presentar un comprovant mèdic i realitzar un canvi de nom de l'participant.  S'haurà d'enviar un correu electrònic comunicacion@sportevent360.com.

 • Una setmana abans la prova no es realitzaran canvis de nom ni de distància.

 • L'organització es guarda el dret de cancel·lar la prova fins abans de la sortida si la integritat física dels participants està en perill per motius meteorològics o per rebrot i empitjorament de la situació pandèmica de la zona.

 • L'organització no es fa responsable de les despeses extres relacionats amb la inscripció com allotjaments o viatges en cas de cancel·lació de la prova

 • Les inscripcions es tancaran un cop s'hagi superat el límit de participants o la data límit anunciada.

 • En cas de realitzar la inscripció a última hora (una setmana abans de la celebració de la sortida) no es garanteix la talla de l'obsequi sol·licitada.

 • L'organització es reserva el dret de modificar el nombre de places d'inscrits.

 • L'organització no es responsabilitza de les relacions contractuals entre participants i serveis externs.

 • S'estableix una assegurança de cancel·lació amb un preu de 10 €. Sense segur, no s'acceptaran devolucions.

 • L'assegurança de cancel·lació cobreix la devolució sobre l'import total de la inscripció segons el que estipula el següent paràgraf.

 • Els participants que contractin l'assegurança de cancel·lació podran exercir el dret de devolució de l'import de la inscripció sense necessitat de justificar el motiu. Aquesta assegurança cobreix diferents percentatges de l'total de la devolució depenent de la data en què es comuniqui per correu electrònic la cancel·lació a el següent email comunicación@sportevents360.com. Qualsevol devolució tindrà un càrrec de 10 € de l'assegurança en concepte de taxes de gestió.

 • Percentatge de devolució amb assegurança: 100% fins a 15 dies abans de la prova; 50% fins a 7 dies abans de la prova.
  A partir d'aquesta data no es realitzaran devolucions.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • L'organització no es fa responsable de la pèrdua o sostracció de béns dels participants durant el transcurs d'aquesta mateixa.

 • Els inscrits participen en la prova voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per aquest motiu, l'entitat i l'empresa organitzadora, el municipi, els col·laboradors i treballadors, els patrocinadors i els altres participants queden lliure de qualsevol responsabilitat civil.

 • Els participants automàticament a l'inscriure accepten el "descàrrec de responsabilitats el certificat d'aptitud física" i la "declaració responsable de salut respecte l'Covid-19" que informa dels riscos que comporta la participació i exclou l'organització de responsabilitats en cas de qualsevol incidència, accident o contagi derivat de la participació. Aquesta documentació es pot veure a l'realitzar la inscripció a la prova. 

 • El participant, quan s'inscriu, accepta tots els punts de el present reglament. L'incompliment d'un d'ells suposaria l'expulsió automàtica.

 • Si algun participant que hagi sobrepassat el temps màxim de pas vol continuar per l'itinerari, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l'organització ho considera fora de la prova i no podrà oferir-li els serveis. Per tant, s'eximeix l'organització de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

 • Està totalment prohibit incorporar-se a la prova sense estar prèviament inscrit. L'Organització en cap cas es farà responsable de les persones que realitzin la marxa sense inscripció.

 • Tots els participants seran respectuosos en tot moment amb el medi ambient, especialment amb l'ús dels camins, rius i entorns pels quals circula el recorregut. Es prohibeix terminantment llençar qualsevol tipus de deixalla o escombraries fora dels llocs habilitats per a això. L'incompliment d'aquest punt comportarà a la desqualificació immediata de l'participant.

 • Cada participant haurà d'acatar les normes i indicacions de l'Organització, especialment, en el desenvolupament i control de la prova (controls, sortida, arribada, lliuraments de premis, etc)

 • L'Organització podrà neutralitzar la cursa si ho considera necessari en qualsevol moment i cancel·lar o modificar algun tram de l'recorregut o etapa íntegra si en consens amb les autoritats competents es considera que el desenvolupament de la prova, bé sigui per inclemències climàtiques o per algun altre esdeveniment extraordinari comporta a un perill contra la integritat física dels participants.

 • Si no es pogués donar la sortida en cas que es donés una situació de pre-emergència  o de força major, es suspendria l'etapa o la carrera sense possibilitat de reclamació alguna contra l'organitzador a l'ésser un tema aliè a les seves competències.

 • Tot corredor que abandoni la prova, ho haurà de comunicar a l'Organització el més aviat possible.

 • L'Organització disposarà de serveis d'evacuació, ambulàncies i personal sanitaris.

 • L'Organització podrà obligar a qualsevol corredor que no es trobi en les condicions físiques adequades o no compleixi amb els terminis màxims de pas establert en els diferents punts de control a retirar-se de la prova oa prendre una ruta ràpida alternativa per carretera.

 • L'Organització podrà desqualificar o sancionar aquells que no respectin les normes de circulació, no disposin de el dorsal, no portin el material reglamentari, no es comportin d'una manera correcta, ètica i moral i no obeeixin les indicacions dels agents de seguretat, personal de l'Organització o protecció civil. Igualment a aquells que evitin els passos de control mitjançant dreceres en el recorregut o no utilitzin els equipaments i instal·lacions habilitades per a la prova de manera correcta.

 • El participant té el deure de conèixer quines són les condicions de cobertura de la seva entitat asseguradora o federativa.

DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I DRETS D'IMATGE

 • El participant ha de saber que una prova com la Xtrail Sèries porta a el cos a esforços límits molt intensos i prolongats. L'Organització entén que la inscripció per part de l'participant significa que aquest compta amb unes condicions físiques i psíquiques adequades per realitzar l'esforç que suposa la prova i que s'ha realitzat els deguts controls mèdics que ho certifiquin.

 • El participant és l'únic responsable del seu propi comportament i conducció, assumint els riscos, fins i tot davant de tercers, que puguin comportar el fet de participar en aquest esdeveniment, tant a nivell d'esforç físic, psíquic, com caigudes o un altre tipus de lesions, per la qual cosa allibera expressament a l'organització de la prova i / o qualsevol patrocinador o col·laborador, abans de res tipus d'accident, incident, lesió o eventualitat que pogués sorgir derivada de la participació en la prova. En cas d'accident, els corredors i els seus acompanyants es comprometen de manera individual amb la seva responsabilitat des de tots els punts de vista (econòmica, civil i penal). L'Organització no serà solidària amb les despeses o deutes que poguessin ocasionar els participants abans, durant o després de la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o altres equipaments dels participants durant la prova.

 • La inscripció suposa acceptar la cessió de tots els drets d'imatge individuals a l'Organitzador perquè pugui fer ús lliurement de fotografies i vídeos captats durant la prova amb la finalitat de comunicar o promocionar-la a qualsevol que fos el mitjà que l'Organitzador consideri oportú.

 • L'Organització es reserva el dret de resoldre aquelles situacions excepcionals que es puguin derivar de la interpretació i aplicació de el present de l'reglament.

 • L'Organització disposa d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i d'una assegurança d'accidents segons la legislació vigent.

 • El sol fet d'inscriure en aquest esdeveniment implica l'acceptació de el present reglament. El desconeixement del mateix, no eximeix el participant del seu compliment.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SALUT RESPECTE EL COVID-19

 

Que no presento simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.) o qualsevol altre quadre infecciós.

Que no he estat en contacte proper amb alguna persona amb simptomatologia probable o confirmada per infecció de Covid-19 en els 14 dies anteriors a la data de la prova.

Que conec el protocol d'actuació de seguretat i higiene adoptat per l'organització per al correcte desenvolupament de la prova.

Que el compliment de l'protocol d'actuació de seguretat i higiene per fer front a l'Covid-19 és un deure de cada participant i exclou l'organització de responsabilitats en els contagis que es puguin produir.

Que va atorgar el consentiment perquè aquestes dades puguin ser tractats des d'un punt de vista mèdic i preventiu amb la finalitat exclusiva d'adoptar les mesures necessàries per evitar el contagi i la propagació de virus.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( "LOPD") i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CD Sportevents360º els informen, i vostè consent que:


Totes les dades de caràcter personal facilitades per Vostè a través dels formularis de recollida de dades al lloc web de la prova i www.sportevents360.com, són incorporades a un fitxer automatitzat de caràcter personal de què és responsable Sportevents360º i que està degudament inscrit a el Registre de la Protecció de Dades. L'objectiu de la creació d'aquest fitxer, el qual és tractat de forma confidencial, és:

• Administrar la seva participació en la Xtrail Sèries
• Gestionar la informació procedent de la prova, especialment els resultats, les fotografies i els vídeos.
• Realitzar el control estadístic dels participants per tal de retroalimentar l'organització i aplicar els canvis pertinents per a la seva millora.
• Promocionar o publicitar les activitats, serveis i articles que ofereixi SportEvents360º, així com els dels patrocinadors de la Xtrail Sèries

Amb el seu consentiment a el procés d'inscripció i a el formulari corresponent, vostè autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades amb les finalitats abans relacionades a favor de qualsevol de les entitats abans citades, tant de l'SportEvents360º, com dels patrocinadors de l'esdeveniment així com que les seves dades puguin ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o qualsevol altre mitjà, o perquè puguin trucar-lo amb les finalitats abans descrites. Aquestes autoritzacions són revocables en qualsevol moment sense efectes retroactius. De qualsevol manera, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a la direcció de SportEvents 360º, Joan Salvat Papasseit 42 adjuntant una fotocòpia del DNI.